(สำหรับหนังสือพิมพ์ข่าวสด)

ตัวอย่างเสียงร้องเพลงของระดับเสียงต่าง ๆของคนเรา แบ่งได้ 4 เสียงหลัก ๆคือ Soprano Alto Tenor และ Bass

01 Soprano เสียงสูงของผู้หญิง ตัวอย่างที่ 1 (คลิกขวาเพื่อsave target as) หรือฟัง>>>>>>
02 Soprano ตัวอย่างที่ 2 (คลิกขวาเพื่อ save target as)หรือฟัง>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
03 Soprano ตัวอย่างที่ 3 (คลิกขวาเพื่อ save target as)หรือฟัง>>>>>>>>>>>>>>>>>>
   
04 Alto เสียงต่ำของผู้หญิง ตัวอย่างที่ 1 (คลิกขวาเพื่อ save target as )หรือฟัง>>>>>>
05 Alto ตัวอย่างที่ 2 (คลิกขวาเพื่อ save target as) หรือฟัง>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
06 Alto ตัวอย่างที่ 3 (คลิกขวาเพื่อ save target as ) หรือฟัง>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
   
07 Tenor เสียงสูงของผู้ชาย ตัวอย่างที่ 1 (คลิก ขวาเพื่อ save target as )หรือฟัง>>>>>>>>>>
08 Tenor ตัวอย่างที่ 2 (คลิกขวาเพื่อ save target as )หรือฟัง>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
   
09 Bass เสียงต่ำของผู้ชาย ตัวอย่างที่ 1 (คลิกขวาเพื่อ save target as)หรือฟัง>>>>>>>>
10 Bass ตัวอย่างที่ 2 (คลิกขวาเพื่อ save target as) หรือฟัง>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

้การแบ่งเสียงร้องแบบนี้ หากดูกันจริง ๆแล้ว ก็คือการฟังน้ำเสียง จะสังเกตว่าเสียง soprano ใสบางและแหลม ส่วนเสียง alto จะมีความหนาของเสียงมากกว่า เมื่อขึ้นเสียงสูงจะให้น้ำเสียงที่ฟังหนักกว่าเสียง soprano ในระดับความสูงเท่ากัน

ส่วนเสียง Tenor จะมีเนื้อเสียงที่บางใสกว่าเสียง Bass มาก หากร้องโน้ตตัวเดียวกันอย่างไรก็จะฟังว่าเสียงเบสมีความหนาทุ้มกว่ามาก ศักย์ภาพในการขึ้นสูงของนักร้อง solo ระดับนี้มีมากจนไม่อาจจะบอกว่าขีดจำกัดของเขามาจากการร้องสูงได้แค่ไหน แต่เป็นที่น้ำเสียง หรือสีสันของเสียงมากกว่า เพราะหากฟังจริง ๆแล้วบางตัวอย่างของ Alto ก็มีเสียงที่สูงมาก แต่อย่างไรเราก็ฟังออกว่าเป็นเสียง Alto อยู่ดี แต่อย่างไรก็ตาม Walter Piston ก็ได้แบ่ง range ของแต่ละเสียงไว้ตามรูปข้างล่างนี้

download พิเศษแถมให้อีกอันหนึ่งนะครับ เป็นเสียง alto ร้องประสานกับ tenor หญิงกับชาย ระบบ stereo จะได้ยินผู้หญิงยืนด้านซ้าย ส่วนผู้ชายจะยืนด้านขวา ลองดูนะครับ เป็นเพลงของ JS.Bach เหมือนเดิม click (download)หรือ click ฟังด้านล่าง

   

ไปหน้าสอน sight singing และเรื่อง MOVE DO ในมุมมองใหม่ click
click back home