เราปฏิเสธไม่ได้ว่า Media ประเภทเสียงเริ่มมมีอิทธิพลต่อเราทุกคน ยิ่งมากขึ้นกว่าเดิม การเดินทางไปในรถติดแล้วฟังบทเรียน วิชาเรียน ฯลฯ ที่มักจะมาในรูปแบบที่เราไปฟังตอนเดินทางในรถไฟฟ้า รถใต้ดิน หรือในรถยนต์ไม่ค่อยสะดวก สตูดิโอเรารับปรึกาษาหรือแม้กระทั่งรับบันทึกเสียงฯลฯ ด้วยราคาประหยัด ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และรับแปลงจาก media หนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่งด้วยการผ่านระบบแปลงเสียงให้สัญญาณสม่ำเสมอ เหมาะกับการฟังในที่สาธารณะทั่วไป เช่นการฟังเสียงการประชุมที่มีคนพูด ดัง-เบา สลับกัน เราก็สามารถจะมา Edit ให้เหมาะกับการฟังมากขึ้น ด้วยอุปกรณ์ compressor หรือ limiter

เราคือ
สตูดิโอรับบันทึกเสียงบรรยายต่าง ๆทางวิชาการ หรือเพื่อความสนุกสนาน เพื่อใช้เผยแพร่ทางเวปไซท์ เพื่อสื่อสารความรู้ข้อมูลได้อย่างรวดเร้ว เข้าถึงลูกค้าด้วยข้อมูลทาง digital ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะมาจากการบันทึกเสียงบรรยายสด หรือเพลงจากเทปเก่าไม่ว่าจะเป้นเทปแบบไหน เราสามารถหาเครื่องเล่นให้ได้ ปรับแต่งเสียงให้ฟังดีขึ้น ลดเสียง noise ปรับความถี่ให้น่าฟัง จนสามารถฟังได้ในเครื่อง ipod หรือแม้แต่จะนำข้อมูลไปใช้สำหรับ podcast ด้วยระบบบันทึกเสียงแบบทันสมัย เราทำได้ เช่น

-Tape transfer to CD
-Tape transfer to Mp3
-CD transfer to Tape
-Mp3 transfer to Tape

-VDO transfer to CD
-VDO transfer to Mp3
-DVD transfer to CD
-DVD transfer to Mp3

สนใจติดต่อได้ทางอีเมล์ครับ dukeudom@yahoo.com ผมเช็คอีเมล์ทุกวัน รับรองไม่มีเมล์ค้างตอบ

ฟังเพลงตัวอย่างผลงานการบันทึกเสียงของสตูดิโอครับ