การอ่านจังหวะจะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก ขึ้นอยู่กับวิธีการฝึกซ้อม และระเบียบวิธีการฝึก หากฝึกผิดก็จะทำให้การอ่านจังหวะยากและเป็นไปไม่ค่อยได้ที่จะก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว แต่หากฝึกถูกต้อง และขยันฝึกซ้อม จะทำให้สามารถประยุกต์ไปอ่านโน้ตยาก ๆอื่นได้อย่างสบาย

หน้านี้จะเน้นการอ่านจังหวะ เพราะฉะนั้นจะเลือกตัวโน้ตระดับเสียงง่าย ๆมาให้ร้องครับ

แบบฝึกหัดนี้ เริ่มต้นด้วยความคุ้นเคยกับ sixteen note หรือเขบ็จสองชั้นก่อน
นี่คือแบบฝึกหัดที่ 1 คลิกที่รูปเพื่อ link ไปหน้า Flash ซึ่งจะมีเสียงประกอบการเคลื่อนไหวของตัวเลข ประกอบการอ่านด้วยในหน้าต่อไปของแต่ละข้อ

click

แบบฝึกหัดที่ 2
click

แบบฝึกหัดที่ 3
click

แบบฝึกหัดที่ 4
click

แบบฝึกหัดที่ 5
click

แบบฝึกหัดที่ 6
click

แบบฝึกหัดที่ 7
click

แบบฝึกหัดที่ 8
click

แบบฝึกหัดที่ 9
click

แบบฝึกหัดที่ 10
click

อาจารย์สำเภา