การบ้าน producer 2
จงแกะทำนองเพลงเหล่านี้ ออกมาเป็นตัวโน้ต โดยต้องแน่ใจว่าวางตำแหน่งของตัวโน้ต และห้องเพลงอย่างถูกต้อง
ส่งงาน 17ธค.52
1download
2download
3download
4download
5download
6download
7download
8download
9download
10download