"ขอ" Firstborn Album
คำร้องทำนองเรียบเรียงฯ ณพรักษ์ โกษากรณ์
สาขาดนตรีเชิงพาณิชย์ ม.ศิลปากร
(ดนตรีถูกตัดสั้นลงเพื่อการนำเสนอในเวปไซท์)
"แอบรัก" Firstborn Album
คำร้อง/ทำนอง พิเศษ นิธิไพศาลกุล
เรียบเรียงฯ
พรลภัส ฤาชาฤทธิ,พองาม พันธุ์พิทย์แพทย์
ชนากานต์ พานไหม,อันธิกา นิมิตรทรัพย์,เอกวิช วงษสมาน
และ โกวิท ทรัพย์อุไรรัตน์ สาขาดนตรีเชิงพาณิชย์ ม.ศิลปากร
(ดนตรีถูกตัดสั้นลงเพื่อการนำเสนอในเวปไซท์)
"มาลัย" Firstborn Album
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียงฯ มารุต นพรัตน์
สาขาดนตรีเชิงพาณิชย์ ม.ศิลปากร
(ดนตรีถูกตัดสั้นลงเพื่อการนำเสนอในเวปไซท์)
"Everytime" Firstborn Album
คำร้องทำนองเรียบเรียงฯ ณพรักษ์ โกษากรณ์
สาขาดนตรีเชิงพาณิชย์ ม.ศิลปากร
(ดนตรีถูกตัดสั้นลงเพื่อการนำเสนอในเวปไซท์)