แบบฝึกหัดการฝึกฟังเสียง แล้วร้องออกมาเป็นระบบซอลฟาในแบบ move do (นี่คือหน้าที่ 1 จะไปหน้า 2 คลิก)
จงฟังเสียงจาก Player ทางด้านซ้าย แล้วพยายามคิดให้เป็นซอลฟาแล้วร้องออกมาให้ได้ Player ทางด้านขวาจะเป็นเฉลย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10