หน้าที่ 2 กลับไปหน้า 1 คลิก
จงคลิก player ด้านซ้าย แล้วเลือกคำตอบที่ถูก ใน choice ขวามือให้ตรงคอลั่มน์

click play
Major
Minor
Dim
Aug