หน้าที่1ไปหน้า 2 คลิก
จงคลิก player ด้านซ้าย แล้วเลือกคำตอบที่ถูก ใน choice ขวามือให้ตรงคอลั่มน์

click play
Major
Minor
Dim
Aug