Download แบบฝึกหัดฟัง Interval
จะเป็น zip ไฟล์ ที่เมื่อแตกออกมาแล้วจะเป็นไฟล์ htm กับ folder 1 อัน แค่เอาไปไว้ที่ใด ที่หนึ่งด้วยกัน
(ไฟล์ htm จะยังอยู่นอกโฟลเดอร์)

แล้ว เปิดไฟล์ htm พอเปิดแล้วจะมีเสียงโน้ตกดทันที จากนั้นก็คลิกตอบคำถามไปเรื่อย ๆ หยุดตอนเหนื่อยแล้วกัน เพราะมันจะวนไม่รู้จบ จากนั้น ก็ print screenเก็บเอาไว้เป็นสถิติของตัวเอง
click ขวาเลือก save target as

ต้องการฝึก online คลิก