นก สรศักดิ์ ส่งมาให้ครับ ไม่น่าเชื่อว่าเก็บนานแบบนี้แล้วสียังสวยสดอยู่เลย