โดยคุณสำเภา


เมื่อเล่นดนตรีเพื่อการร้องเพลง บางครั้งเราก็หาโน้ตไม่ได้เสมอไป เราต้องอาศัยคอร์ดจากหนังสือเพลง
ตอนนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับการเกิดมาของคอร์ดกันหน่อย เพราะว่ามันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนักหนา
ดังจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เลยครับ

Chord เกิดจากโน้ตจำนวน 3 ตัวขึ้นไปมาเล่นพร้อม ๆกันในครั้งเดียว เพื่อเป็นการประกอบเพลงหรือ บรรยากาศของเพลง ความจริงแล้วคอร์ดประกอบกันง่ายมากๆ ในสเกลหนึ่ง เช่นคีย์ C major นั้น คอร์ด
ที่ 1 ประกอบไปด้วยโน้ตตัวที่ 1,3,5 คอร์ดที่ 2 ประกอบไปด้วย 2,4,6 คอร์ดที่ 3 ประกอบไปด้วยตัวที่ 3,5,6
คอร์ดที่ 4 ประกอบไปด้วย 4,6,8(1) คอร์ดที่ 5 ประกอบไปด้วย 5,7,9(2) คอร์ดที่ 6 ประกอบไปด้วย 6,8(1),10(3) คอร์ดที่ 7 ประกอบด้วย 7,9(2),11(4) ดังรูปตัวอย่าง


หากจะมาดูกันตามรูป และตามตัวเลขคณิตศาสตร์แบบง่ายๆ ก็แค่เอาตัวเองเป็นหลัก แล้วหาอีก 2 ตัว มาเป็นสมาชิกโดยสลับตัวเท่านั้นเอง ยกตัวอย่างคอร์ดที่ 1 โน้ตประกอบไปด้วย C E G (C (เว้นD) E
(เว้น F) G) เป็นต้น วิธีการเขียนบนเส้น ตัว C คาบเส้นอยู่แล้วก็หาตัวคาบเส้นมาประกอบต่อไปอีกสองตัว
เหมือนกับคิดง่ายๆ อย่างนั้เอง ส่วนคอร์ดที่สองเริ่มที่ตัว D ก็หาตัวที่ไม่คาบเส้นเหมือนกับ D อีกสองตัวคือ F กับ A คอร์ดอื่นก็ประกอบขึ้นเหมือนๆ กันการเรียงลำดับทางทฤษฎีก็เหมือนกับเลขโรมันที่เขียน ประกอบอยู่ทุกตัว คอร์ดที่ 1 เป็นเมเจอร์ คอร์ดที่ 2 เป็นไมเนอร์ คอร์ดที่ 3 เป็นไมเนอร์ คอร์ดที่ 4 เป็นเมเจอร์ คอร์ดที่ 5 เป็นเมเจอร์ คอร์ดที่ 6 เป็นไมเนอร์ คอร์ดที่ 7 เป็นดิมมินิช

เมื่อเวลาไปดูที่คีย์บอร์ด ก็ง่ายเหมือนกัน เพราะคอร์ดเหมือนกับประกอบไปด้วยตัวโน้ตตัวเว้นตัวเลย ดูตัวอย่างประกอบเสียง (ลักษณะการเล่นให้ดู เล่นตามอาการสื่อความหมายของเสียงนะครับ อย่าเข้าใจ ผิดว่าการเล่นแบบนี้ เล่นตามจังหวะลักษณะโน้ตที่เขียนไว้เลย เพราะโน้ตเขียนไว้เพื่อสื่อเรื่องเสียง อย่างเดียว ไม่ได้สื่อเรื่องความเป็นเพลง)

คลิกเพื่อชม


ส่วนท่านที่ถามว่า อ้าวแล้วสำหรับเล่นคีย์อื่นๆ อีกล่ะ ค่อยเป็นค่อยไปครับ ตอนนี้เป็นระยะสะสม แล้วจะ
ค่อยๆ ทะยอยบอกวิธีในการหาคอร์ดสำหรับคีย์อื่น หรือใช้คอร์ดที่มีอยู่แล้วนี่สำหรับหาคอร์ดอื่นๆ ต่อไปได้ ด้วย เช่น เมื่อรู้ว่าคอร์ดเมเจอร์จับแบบนี้ แล้วไมเนอร์ล่ะ จับอย่างไร หรือเมื่อรู้ว่าไมเนอร์จับแบบนี้ แล้วเมเจอร์ของมันล่ะจับอย่างไร ก็จะได้เรียนรู้ต่อไปแน่นอนครับผม

หรือไปอีกหน้าที่พูดถึงเรื่องคีย์บอร์ด และคอร์ดครับ click

มี update แบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่นี่ครับ <click>