จากเพลงหนึ่งของวงไหมไทยโดย อ ดนู อันตระกูล ซึ่งมีเพลงหนึ่งจะยังได้ยินตลอดเวลา ชื่อเพลงเมื่อวานนี้ ซึ่งได้ใช้ในสารคดี ส่วนพระองค์บ่อยที่สุด โดยส่วนมากจะใช้ท่อน Intro ของเพลง
Oboe โดย อ.สำเภา ไตรอุดม