Amadeus (clip) .mov file
ฉากนี้เป็นตอนที่ซารีเอริ เข้ามาเดินดูโน้ตเพลง แล้ววิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาในใจ ว่าเพลงโมซาร์ท วิเศษแค่ไหน แกอ่านโน้ตแล้วได้ยินเสียง และบ่นว่าไม่น่าเชื่อเลย ที่เพลงวิเศษอย่างนี้จะเขียนโดยคนจิตใจสกปรกแบบนี้(ก่อนหน้า เห็นเจ้าหนุ่มน้อยคนนี้แสดงล้อเล่นทะลี่งกับผู้หญิงอยู่)
ทิ้งท้ายไว้ว่า น่าจะเป็นอุบัติเหตุ ที่แต่งเพลงแบบนี้ได้ ดูโน้ตเพลงหน้าแรก
comment ใน Guestbook