โน้ตเพลงสากลมีสัญญลักษณ์แสดงอยู่ 2 อย่างใหญ่ ๆด้วยกันคือ 1.ระดับเสียง 2. เวลา
1.ระดับเสียงสูงต่ำจะขึ้นอยู่กับระดับของหัวตัวโน้ตว่าบันทึกอยู่ที่ใด บันทึกที่สูงก็จะได้เสียงสูง บันทึกที่ต่ำก็จะได้เสียงที่ต่ำโดยตัวโน้ตแต่ละตัวจะมีชื่อเรียกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ จะเริ่มที่ C D E F G A B แล้ววนมาซ้ำอีก
ดังที่แสดงในรูปนี้ ตัว C ที่เห็นไปทางขวาท่องตามตัวอักษรไปจนถึง B จากนั้นเริ่มชุดใหม่ C ไปถึง B อีก และอีก ในทำนองเดียวกันก็จะมีกลุ่ม C ถึง B ที่ต่ำกว่าโน้ตที่แสดงในหน้านี้ด้วย ตัว C ตัวแรกในบรรทัดโน้ตที่แสดงจะเป็นตัวที่ถูกเรียกว่า Middle C หรือ C ตัวกลาง สรุปคือโน้ตอยู่ต่ำเสียงจะต่ำ โน้ตอยู่สูงเสียงจะสูงมีการคิดวิธีการช่วยจำโน้ตที่คาบเส้น และโน้ตที่อยู่ในช่องดังต่อไปนี้
FACE ใช้ช่วยจำชื่อตัวโน้ตที่อยู่ในช่อง ส่วน E G B D F ใช้ช่วยจำชื่อตัวโน้ตที่อยู่คาบเส้นทั้งหมด โน้ตในช่อง FACE จำว่าแปลว่า "หน้า" ส่วนโน้ตที่คาบเส้น ใช้ประโยค "Every Good Boy Does Fine"ช่วยในการจำ
 
ลองมาดูโน้ต ประกอบกับคีย์บอร์ดครับ ต้องการหาว่าคีย์บอร์ดกดที่ไหนแล้วได้โน้ตอะไร ก็ทำได้เลยครับ Middle C คือโน้ตตัว C ที่อยู่ตรงกลางของเครื่องดนตรีพอดีเลยครับ
Click เพื่อไปหน้าต่อไป
เพิ่มเติมเรื่องการอ่านโน้ตนิดหน่อย หากหลายคนต้องการเข้าใจมากขึ้น ไปดูหน้าแบบฝึกหัดสำหรับ recorder กันหน่อย เป็น flash นะครับ (ดูหน้า 2 click) ด้านล่างของหน้าต่อไป