MP3Demo for sale หน้านี้รวมเพลงตัวอย่าง Jingles ต่าง ๆ เพื่อการจำหน่ายครับ sam2363@yahoo.com
01 Tapa Demo 02 InstrumDemo 03Jins01mix1          
               
               
สำหรับลูกค้าเราส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทเอเจนซีสำหรับงาน Event หรือประกอบสารคดี หรือ VDO แต่ก็รับสั่งทำเพลงจากลูกค้าทั่วไปด้วยครับ จะมี เพิ่มเข้ามาให้ได้รับฟังทีละเล็กละน้อยนะครับ