click ตรงกลางเพื่อเล่นซ้ำ
 

ต้องการ download เพื่อส่งให้คนรักทาง e mail ต้อง download 2 ไฟล์แล้วเก็บไว้ในที่เก็บเดียวกัน เมื่อส่งโดย attach ใน email ให้แล้ว ก็บอกแฟนให้เก็บ 2 ไฟล์ไว้ด้วยกัน จากนั้นบอกให้เปิดไฟล์ชื่อ surprise (คุณสามารถ rename ไฟล์นี้ได้ภายหลัง (surprise.htm)ก่อนส่งเมล์เพื่อความ surprise แต่ไฟล์ที่ 2 ชื่อ lv.swf ห้าม rename ครับ

: download ไฟล์ที่ 1 download ไฟล์ที่ 2 (ใช้วิธีคลิกด้วยเม้าส์ขวา และคลิกซ้ายที่ Save Target As เท่านั้น)