คีย์บอร์ดสำหรับเอาไว้ click เล่นเพลง หรือใช้เทียบเสียงร้องเพลงครับ

คีย์บอร์ดสำหรับเล่นโน้ตเพลงเล่น ทำงานด้วยระบบ html5 ที่เป็น iFrame นะครับ สามารถ zoom ได้หากเล่นไม่สะดวกใน iPad, iPhone หรือเครื่องมืออื่น

www.samartmusic.com