โดยคุณสำเภา

 

การหาคอร์ดบนคีย์บอร์ด จากคอร์ดเดิมที่เคยเรียนรู้แล้ว แปลงไปเป็นคอร์ดอื่น พื้นฐานแล้วง่ายมาก คือคอร์ดไมเนอร์กับ คอร์ดเมเจอร์ ชื่อเดียวกันเช่น C กับ Cm จะต่างกันเฉพาะโน้ตตัวกลาง หากเป็นคอร์ดเมเจอร์ ตัวกลางจะสูงกว่าคอร์ดไมเนอร์ เพราะฉะนั้นสังเกตตัวกลางให้ดี ดูตามรูปเลยครับ


คลิกเพื่อฟังเสียง


รูปแรกจะเห็นว่าคอร์ด C เปลี่ยนเป็น Cm เอาเครื่องหมายแฟลตไปใส่ตัวกลาง (3rd ของคอร์ด) ดูที่รูปคีย์บอร์ดนะครับ เดิมตัวกลางเป็นโน้ตหนึ่ง พอจะทำเป็นไมเนอร์ก็แค่เลื่อนลงไป(ทางซ้าย) ครึ่งเสียง

จะเห็นต่อไปว่าคอร์ด Dm เปลี่ยนเป็น D เอาเครื่องหมายชาร์ปไปใส่ตัวกลาง (3rd ของคอร์ด) ดูที่คีย์บอร์ดครับ เดิมตัวกลางเป็นโน้ตหนึ่ง พอจะทำเป็นเมเจอร์ ก็แค่เลื่อนขึ้นไป(ทางขวา) ครึ่งเสียง

ต่อไปคอร์ด Em เปลี่ยนเป็น E เอาเครื่องหมายชาร์ปไปใส่ตัวกลาง (3rd ของคอร์ด) ดูที่คีย์บอร์ดครับ เดิมตัวกลางเป็นโน้ตหนึ่ง
พอจะทำเป็นเมเจอร์ก็แค่เลื่อนขึ้นไป(ทางขวา) ครึ่งเสียง

 คลิกเพื่อฟังเสียง


รูปต่อมาจะเห็นว่าคอร์ด F เปลี่ยนเป็น Fm โดยเอาเครื่องหมายแฟลตไปใส่ตัวกลาง (3rd ของคอร์ด) ดูที่รูปคีย์บอร์ดนะครับ เดิมตัวกลางเป็นโน้ตหนึ่ง พอจะทำพอจะทำเป็นไมเนอร์ก็แค่เลื่อนลงไป(ทางซ้าย) ครึ่งเสียง

รูปต่อมาจะเห็นว่าคอร์ด G เปลี่ยนเป็น Gm โดยเอาเครื่องหมายแฟลตไปใส่ตัวกลาง (3rd ของคอร์ด) ดูที่รูปคีย์บอร์ดนะครับ เดิมตัวกลางเป็นโน้ตหนึ่ง พอจะทำพอจะทำเป็นไมเนอร์ก็แค่เลื่อนลงไป(ทางซ้าย) ครึ่งเสียง

ต่อไปคอร์ด Am เปลี่ยนเป็น A เอาเครื่องหมายชาร์ปไปใส่ตัวกลาง (3rd ของคอร์ด) ดูที่คีย์บอร์ดครับ เดิมตัวกลางเป็นโน้ตหนึ่ง
พอจะทำเป็นเมเจอร์ก็แค่เลื่อนขึ้นไป(ทางขวา) ครึ่งเสียง
คลิกเพื่อฟังเสียง


รูปต่อมาจะเห็นว่าคอร์ด Bdim เปลี่ยนเป็น B (major ธรรมดา) จะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสองจุด คือตัว 3rd และตัว 5th ของคอร์ด Bdim จะเลื่อนสูงขึ้นไปทางขวา ในบรรทัดโน้ตคือเอาเครื่องหมายชาร์ปมาเพิ่มเข้าไปทั้งสองตัว หากดูที่คีย์บอร์ด ตัวโน้ตสองตัวเดิมจะเลื่อนสูงขึ้นไป(ทางขวา) ตัวละครึ่งเสียง

 

 

สรุปตามรูปต่อไปครับ

คลิกเพื่อฟังเสียง

เมเจอร์เปลี่ยนเป็นไมเนอร์ ลบตัวที่ 3 ลงครึ่งเสียง

 

 

คลิกเพื่อฟังเสียง

ไมเนอร์เปลี่ยนเป็นเมเจอร์ บวกตัวที่ 3 ขึ้นครึ่งเสียง

 

 

 


คลิกเพื่อฟังเสียง

ดิมมินิช เป็นเป็นเมเจอร์ บวกตัวที่ 3 และตัวที่ 5 ขึ้นตัวละครึ่งเสียง

 

 

 


คลิกเพื่อฟังเสียง

เมเจอร์ เป็นดิมมินิช ลบตัวที่ 3 และตัวที่ 5 ลงตัวละครึ่งเสียง

 

 

 

คลิกเพื่อฟังเสียง

ไมเนอร์ เป็นดิมมินิช ลบตัว 5 ลงครึ่งเสียง

 

 

แถมอีกหน่อยดีกว่าครับ รูปนี้ไม่ได้แสดงในบรรทัดโน้ต คือการหาคอร์ดที่เรียกว่า augmented หรือที่เป็นเป็นคุณภาพ เครื่องหมายบวกเช่นคอร์ด C+ เราจะเรียกว่า C aug ด้วย

 คลิกเพื่อฟังเสียง

เมเจอร์ เป็นออคเมนเทด บวกตัวที่ 5 ขึ้นไปครึ่งเสียง


ในส่วนที่ผ่านมานี้ ทดลองปฎิบัติจริง ๆเลยนะครับ จะได้จำได้ ตราบใดที่เรารู้จักบางคอร์ดบนคีย์บอร์ดแล้ว เราสามารถ เปลี่ยนแปลงมันเพื่อไปเป็นคุณภาพอื่นๆ ได้ สิ่งนี้นับเป็นเรื่องครอบจักรวาลของการเล่นคีย์บอร์ดเลยก็ว่าได้ หากอ่านส่วนที่ ผ่านมาล่าสุดนี้ขึ้นใจ คุณอาจจะไม่ต้องพึ่งพาหนังสือเพื่อดูว่าคอร์ดนี้จับอย่างไรไปอีกนานเลย ตราบใดที่คุณรู้ว่าจากคีย์ตัวหนึ่ง บนคีย์บอร์ด สูงขึ้นครึ่งเสียงทำอย่างไร หรือต่ำลงครึ่งเสียงทำอย่างไร ทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องกล้วยจากนี้ไป