คุณรู้หรือไม่ ว่าคนเราสามารถอ่านโน้ตได้ไม่ต้องเดา เหมือนกับเครื่องดนตรี คลิกเลือกที่โน้ตเพลงอันที่คิดว่ากำลังเล่นอยู่
by Dnus International Music Academy update ข่าวสาร "โรงเรียนปิดตัวแล้วนะครับ"