รูปที่เอามาลงนี้ เป็นรูปที่ Forword เมล์มาครับ อยากทราบเจ้าของเหมือนกันว่าใครถ่ายหรือใครจัดทำ หากพบแล้วแจ้งบอกมาด้วยครับ ชื่นชมในความคิดครับ เดา ๆว่าคงจะถ่ายมาจากทางภาคเหนือใกล้ ๆกับเชียงใหม่ ดูคนแต่งตัวรูปสุดท้าย การโพกผ้า ฯลฯ เมื่อตอนอากาศหนาวทางนั้น อีกอย่างต้องเป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะว่า เห็นร้านขายโปสการ์ดอยู่ตรงข้างหน้าด้วย

Page 3 The winner picture

back to 1